نامه ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

نامه: ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی فهرست سوله‌های واگذار شده است مدیریت بحران که قالیباف آنها را تکذیب‌ کرده‌بود , حافظی منتشر کرد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با ذکر نام سوله های بحران که علی رغم مصوبه شورا به خارج از شرکت پیشگیری و مدیریت

فهرست سوله‌های واگذار شده است مدیریت بحران که قالیباف آنها را تکذیب‌ کرده‌بود , حافظی منتشر کرد

حافظی منتشر کرد؛ فهرست سوله های واگذار شده است مدیریت بحران که قالیباف آنها را تکذیب کرده بود

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با ذکر نام سوله های بحران که علی رغم مصوبه شورا به خارج از شرکت پیشگیری و مدیریت بحران به وسیله شهرداری واگذار شده است هست، گفت: شهرداری در این باره توضیح دهد.

به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از بحث های انتقادبرانگیز در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را تکذیب کرد. واگذاری سوله های مدیریت بحران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به بعضی افراد و نهاد های خاص موضوعی بود که طی ماه های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته بود. با این حال محمدباقر قالیباف در این باره دیروز به واگذاری سوله های مدیریت بحران تصویر العمل نشان داد و گفت: هیچ سوله بحرانی عوض کردن کاربری نداده هست.

فهرست سوله‌های واگذار شده است مدیریت بحران که قالیباف آنها را تکذیب‌ کرده‌بود , حافظی منتشر کرد

بر همین اساس امرو رحمت اله حافظی در تذکر پیش از دستور جلسه علنی امروز شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به مصوبه ای در تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 95 اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ملزم شد تا تمامی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران مناطق 22گانه را در اختیار شرکت پیشگیری و مدیریت بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دهد. با استناد به این مصوبه در 4 بهمن 95 از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خواسته شد راجع به اینکه آیا تعدادی از سوله های بحران در اشغال حوزه های خارج از شرکت پیشگیری و مدیریت بحران است توضیح دهد.

وی ادامه داد: یک ماه بعد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مکاتبه ای را ارسال کرده مبنی بر این که “کلیه قسمت های سوله های بحران تحویل شرکت پیشگیری و مدیریت بحران شده است است” ولی در عمل می بینیم که اینگونه نیست، البته بخشی از این سوله ها در اختیار ورزش بانوان قرار گرفته که فعلا مورد نظر ما نیست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با ذکر نام سوله های بحران که علی رغم مصوبه شورا به خارج از شرکت پیشگیری و مدیریت

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین تصریح کرد: در حال حاضر در منطقه 2 روی سوله مدیریت بحران آسیاب کهک، تابلوی پایگاه مدیریت بحران معاونت فنی و عمران راه اندازی شده است ولی در عمل در اختیار مرکز ژئوتکنیک قرار گرفته، یکی دیگر از سوله های این منطقه در اختیار دانشگاه علمی کاربردی شهرداری و سوله دیگر در اختیار برنامه خنداونه است.

وی ادامه داد: در منطقه 22 سوله حضرت ابوالفضل (ع) در اختیار معاونت اجتماعی شهرداری قرار گرفته، سوله بحران منطقه 4 نیز به بخش شخصی واگذار شده است و به شهربازی تبدیل شده است هست، در سوله بحران منطقه 13 (دو کوهه) تجهیزات و دکور صدا و سیما مستقر هست، سوله بحران جنب ترمینال جنوب نیز به بخش شخصی واگذار و به کلوب بدنسازی تبدیل شده است است.

حافظی اعلام کرد: شهرداری در این باره توضیحات مورد نیاز را ارائه دهد.

فهرست سوله‌های واگذار شده است مدیریت بحران که قالیباف آنها را تکذیب‌ کرده‌بود , حافظی منتشر کرد

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs