نامه ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

نامه: ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان از روحاني نا اميد نشده‌اند

تشويق و انتقاد روش اصلي اصلاح طلبان در قبال روحاني هست. اين جمله حميدرضا جلايي پور را بايد رويكرد اكثريت غالب كنشگران سياسي اصلاح طلب دانست. چه آنكه اصلاح طلبان

اصلاح‌طلبان از روحاني نا اميد نشده‌اند

اصلاح طلبان از روحاني نا اميد نشده اند

عبارات مهم : سياسي

تشويق و انتقاد روش اصلي اصلاح طلبان در قبال روحاني هست. اين جمله حميدرضا جلايي پور را بايد رويكرد اكثريت غالب كنشگران سياسي اصلاح طلب دانست. چه آنكه اصلاح طلبان با حمايت از روحاني هم دست فرمان مديريت كشور را از سال ٩٢ به اين سو تغيير داده اند و هم آنكه با اين تغيير مجال بيشتري براي دم و بازدم در اتمسفر سياست ايران پيدا كرده اند. هرچند هستند اصلاح طلباني كه از فرداي معرفي كابينه دوازدهم از سوي روحاني منتقد دولت و واکنش‌ها روحاني شده است اند. به اعتقاد آنان روحاني راهنماي چپ را زد و به راست پيچيد ولی جلايي پور اعتقاد است كه تامين منافع ملي و عبور از بحران ها باعث همكاري اصلاح طلبان با نيروهاي ميانه رو اصولگرا و اعتدال گرايان شد.

اصلاح‌طلبان از روحاني نا اميد نشده‌اند

به اعتقاد اين فعال سياسي اصلاح طلب خوب ظاهر شدن روحاني در جريان انتخابات ٩٦ و تند كردن مباحث به وسیله او به هيچ عنوان مطالبه اصلاح طلبان از روحاني نبوده هست. به گفته وي اصلاح طلبان منتظرند تا حسن روحاني به وعده هايي كه در انتخابات داده عمل كند و از همين رو به هيچ عنوان از روحاني نااميد نشده اند. جلايي پور البته يك راه حل هم براي سرعت بخشيدن به حل مشكلات كشور دارد: تقويت جامعه مدني و همكاري نيروهاي درون اين جامعه با دولتي ها. همين است كه مي گويد: «ما اصلاح طلبان هم دولت پاسخگو، براق و حساس به پرسشها جامعه مي خواهيم و هم يك جامعه مدني قوي و زنده مي خواهيم تا بتوانيم به برطرف مشكلات غامض جامعه بپردازيم.

جلايي پور در بخش ديگري از اين مصاحبه حاضر نشدن برخي صورت هاي دولتي در مراسم تشييع جنازه دكتر ابراهيم يزدي را به دليل خارج نشدن از فضاي امنيتي پيش از سال ٩٢ اعلام كرد و گفته است: «اين يك علامتي است كه نشان مي دهد كه ما هنوز به طور كامل از وضعيت امنيتي قبل از سال ٩٢ خارج نشده ايم. ببينيد آقاي يزدي نه تنها يك شخصيت آشنا شده است آزاديخواه و اصلاح طلب بود، بلكه يكي از صورت هاي برجسته انقلاب اسلامي بود. وزير خارجه دولت موقت بود. ادب سياسي حكم مي كند كه چنين حضوري به وسیله مقامات رسمي صورت بگيرد ولی اينكه آیا چنين نمي شود به عمل دولت موازي و فضايسال هاي ٨٤ تا ٩٢ بازمي گردد.

تشويق و انتقاد روش اصلي اصلاح طلبان در قبال روحاني هست. اين جمله حميدرضا جلايي پور را بايد رويكرد اكثريت غالب كنشگران سياسي اصلاح طلب دانست. چه آنكه اصلاح طلبان

اخيرا برخي صورت هاي اصلاح طلب منتقدانه نسبت به روحاني سخن مي گويند. به اعتقاد آنها آقاي روحاني در انتخابات راهنماي چپ را زد و راي از بدنه اجتماعي گرفت ولی حالا به راست چرخيده هست. شما اين موضع را قبول داريد؟

آقاي روحاني در مبارزات انتخاباتي خيلي خوب ظاهر شد ولي بعد از انتخابات خودش مباحث را تندتر كرد. اين اصلا تقاضاي اصلاح طلبان نبود. بعد به خاطر فشارهاي بعد از انتخابات آقاي روحاني سعي مي كند كه فضا را آرام تر كند. هم با سخن و هم با عمل؛ مثل چيدن كابينه. اصلاح طلبان همچنان اميدوارند وعده هايي كه روحاني در انتخابات داده عملي كند. اصلاح طلبان اصلا نااميد نشده اند. اصل به بار نشستن وعده هاست. اينكه چه كسي آن را اجرا كند چندان مهم نيست. از اين نظر اصلاح طلبان نااميد نشده اند. مردم هم منتظر هستند كه شعارها تحقق يابد.

اصلاح طلبان تا كجا بايد پاي روحاني بايستند؟

اصلاح طلبان پاي حمايت از روحاني هستند تا وقتي كه او دنبال تحقق وعده هاي خود هست. بحث آقاي روحاني در مورد اهل سنت و زنان خيلي خوب بود. برخي مي گويند اين حرف ها زده مي شود ولی اجرا نمي شود ولی به نظر من اينكه رييس جمهور يك حرف خوبي را مي زند خود يك عمل خوب هم هست. او مي گويد اهل سنت ماليات مي دهند و جوانان ارزش به سربازي مي روند بعد آیا نبايد در مديريت كشور نقش داشته باشند؟! اين يكي از حرف هاي جدي اصلاح طلبان است كه ايران را براي همه ايرانيان مي درخواست کردند و مي خواهند. اصلاح طلبان به همين دليل از آقاي روحاني حمايت مي كنند.

اصلاح‌طلبان از روحاني نا اميد نشده‌اند

راهبرد اصلي اصلاح طلبان نسبت به دولت دوازدهم بايد چگونه باشد؟

راهبرد اصلاح طلبان نسبت به آقاي روحاني روشن است و آن حمايت و تشويق و نقد همدلانه هست. در انتخابات واقعا اصلاح طلبان تمام قد ظاهر شده است و از او حمايت كرده اند. الان هم آقاي روحاني را تشويق مي كنند كه شعارهايي را كه داده پيگيري كند. همچنين اگر مورد نیاز باشد انتقاد هم مي كنند.

تشويق و انتقاد روش اصلي اصلاح طلبان در قبال روحاني هست. اين جمله حميدرضا جلايي پور را بايد رويكرد اكثريت غالب كنشگران سياسي اصلاح طلب دانست. چه آنكه اصلاح طلبان

بركات ائتلاف با معتدلين براي جريان اصلاحات بيشتر بوده يا مشكلات و مضراتش؟

بركات آن بيشتر بوده هست. مهم ترين مساله اصلاح طلبان و اعتدالگرايان و اصولگرايان ميانه رو منافع ملي و حفظ و بقاي ايران (در خاورميانه لرزان) هست. ائتلافي كه اصلاح طلبان با اعتدالگرايان كردند بر سر اين مساله بود. اينكه كشور از بحران بيرون بيايد. ما الان خيلي از وضعيت پيش از ۱۳۹۲ فاصله گرفته ايم و اين به نفع كشور بوده هست. ما اميدواريم با همان راهبردهاي هاي حمايتي، تشويقي و انتقادي، آقاي روحاني بتواند به وعده هايي كه به مردم داده عمل كند.

نيروهاي جامعه مدني نيز از فرصتي كه با خروج از شرايط نيمه امنيتي و بحراني قبل از ٩٢ به دست آمده استفاده كنند و جامعه مدني را تقويت كنند. مشكلات كشور به همكاري نيروهاي جامعه مدني و همكاري نيروهايي كه در دولت هستند نيازمند هست. ما هم دولت پاسخگو، براق و حساس به پرسشها جامعه مي خواهيم و هم يك جامعه مدني قوي و زنده مي خواهيم تا بتوانيم به برطرف مشكلات غامض جامعه بپردازيم.

اصلاح‌طلبان از روحاني نا اميد نشده‌اند

با فقدان ابراهيم يزدي نهضت آزادي و جريان ملي مذهبي چه وضعيتي پيدامي كنند؟

مهم ترين سرمايه هاي اين دو جريان ريشه دار (كه ريشه آنها به پيش از انقلاب و نهضت ملي مصدق باز مي گردد) شخصيت هاي آن بوده هست. افرادي چون مرحوم بازرگان، دكتر يزدي و سحابي ها از شخصيت هاي برجسته آن بوده اند. اين عنوان نقش شخصيت ها، در مورد اين جريان ها حايز اهميت هست. و امروز متاسفانه اين جريان ريشه دار يكي از سرمايه هاي شخصيتي خودشان را از دست داده اند.

به نظر من تا بازآفريني دوباره اين شخصيت ها مهم ترين كار اين است كه حاملان و فعالان نهضت آزادي و ملي مذهبي خصيصه هاي ابراهيم يزدي را زنده نگاه دارند و به اين شيوه راه دكتر يزدي را ادامه دهند. آقاي يزدي ويژگي هاي مهمي داشت و چهار ويژگي او در زمينه جامعه سياسي ايران اهميت دارد.

اول اينكه او «ايستادگي مدني» براي تحقق شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي داشت. او هيچگاه از انقلاب اسلامي و شعارهاي اصلي آن دور نشد. در شعارهاي اصلي انقلاب چهار مفهوم كانوني وجود دارد؛ استقلال، آزادي، جمهوري و اسلام. او نسبت به اين چهار مفهوم و ارزش هاي كليدي در ارتباط با انقلاب اسلامي و ايران خيلي جدي بود. او در اين مورد با كسي شوخي نداشت و از اهداف بزرگ انقلاب اسلامي تا آخر دفاع كرد.

دوم اينكه آقاي يزدي در مورد تقويت مردمسالاري كه از اهداف نظام بود، كوشا بود. او با واکنش‌ها و كردارش نشان داد كه راه رسيدن به اين نشانه صبوري و شكوري هست. او واقعا اين مساله را خيلي خوب در چهار دهه اخير نشان داد. او در اين راه مجبور هزينه هاي سنگين شد. جزو شخصيت هايي بود كه بيشترين تهمت ها و تهديدها را از كيهانيان دريافت كرد. فعاليت ٧٠ ساله يزدي سرشار از صبوري و ايستادگي مدني بود.

سوم اينكه ابراهيم يزدي به عنوان يك كنشگر سياسي و تحليلگر بيشتر در منطقه خاكستري بود. او اهل سياه و سفيد و اهل صفر و صد كردن پرسشها نبود. او جزم انديش و دگم نبود.

ويژگي چهارم اينكه او نشان داد كه اهل گفت وگو، مذاكره، انعطاف و اميد به آينده است و اهل طرد نيست.

اين چهار ويژگي اگر از سوي دوستداران نهضت استمرار پيدا كند، فقدان مرحوم يزدي تا حدودي جبران مي شود.

قرابت گفتمان اصلاح طلبي و نيروهاي سياسي اصلاح طلب در حال حاضر براي پيشبرد اهداف اصلاح طلبي منطبق با تبار مشروطه با اعتدالگرايان بايد باشد يا از جنس اصلاح طلبي مرحوم دكتر يزدي؟

شما به اعتدال گرايي مشروطه و اصلاح طلبي دكتر يزدي اشاره كرديد. به نظر من اين پرسش شما مقداري ايراد دارد. چون اصلاح طلبي را در برابر اعتدال گرايي قرار داده ايد. اعتدالگرايي يك روش فعاليت اجتماعي و سياسي است و كوشش مي شود كه براي حل مشكلات افراط و تفريط نشود. و اصلاح طلبي يك فكر و يك رويكرد كلان در پاسخ به نياز دايم جوامع امروزي به تغييرات اجتماعي هست. اصلاح طلبان هم در روش مايل هستند كه عقلايي و مبتني بر ميانه روي و ارزيابي هزينه و فايده ها حركت كنند.

از اين نظر اصلاح طلبي با اعتدالگرايي اشتراك دارد. ولي نشانه اصلاح طلبي روشن است و آن تقويت مردمسالاري به روش هاي قانوني، مسالمت آميز و تدريجي در ايران هست. لذا اصلاح طلبي يك جريان اساسي در تاريخ معاصر ايران هست. شما مي توانيد تبار آن را از نيمه دوم قرن نوزدهم به وسیله اميركبير پيگيري كنيد و در انقلاب مشروطه و نهضت ملي و انقلاب اسلامي دنبال اين جريان اصلاح طلبي را پي بگيريد و در ٢٠ سال اخير (پس از ۱۳۷۶) ما با يك جريان استوار اصلاح طلبي در ايران روبه رو بوده ايم. در اين جريان ١٥٠ ساله و در اين ٢٠ سال خيلي از شخصيت ها نقش داشته و دارند كه يكي از آنها مرحوم دكتر يزدي است.

به نظر شما آیا هيچ يك از صورت هاي دولتي و حكومتي در مراسم تشييع دكتر يزدي حضور پيدا نكردند؟

اين يك علامتي است كه نشان مي دهد كه ما هنوز به طور كامل از وضعيت امنيتي قبل از سال ٩٢ خارج نشده ايم. ببينيد آقاي يزدي نه تنها يك شخصيت آشنا شده است آزاديخواه و اصلاح طلب بود، بلكه يكي از صورت هاي برجسته انقلاب اسلامي بود.

وزير خارجه دولت موقت بود. ادب سياسي حكم مي كند كه چنين حضوري به وسیله مقامات رسمي صورت بگيرد ولی اينكه آیا چنين نمي شود به عمل دولت موازي و فضاي سال هاي ٨٤ تا ٩٢ باز مي گردد. به همان دليلي كه شخصيت هاي ايران مثل آقايان موسوي و كروبي و خاتمي تحت حصر و ممنوع التصويري هستند.

پاشنه آشيل جريان اصلاح طلبي آيا مي تواند همان پاشنه آشيل فعاليت و كنش سياسي جريان ملي- مذهبي يا نهضت آزادي باشد؟

خير. با هم متفاوت هستند. درست است كه اين دو جريان از حيث اصلاح طلبي در طول هم قرار مي گيرند ولی تفاوت هايي دارند. تبار جريان نهضت آزادي و ملي – مذهبي ها به نهضت ملي و انقلاب اسلامي و بعد از آن بر مي گردد. بعد از انقلاب اسلامي هم مهلت به آنها داده نشد و زير سركوب قرار گرفتند و آنها هم نتوانستند انعطاف مورد نیاز را داشته باشند و بيشتر در معرض فشار و كنترل قرار داشتند.

ولي جريان اصلاح طلبي كه در اين ٢٠ سال شاهدش بوديم تبارش از انقلاب اسلامي و مقاومت در وقت جنگ شروع مي شود. شخصيت هاي بارزي مانند آقاي موسوي، همت ها و باكري ها از اين تبار بودند. تبار اصلاح طلبان به دوره سازندگي بازمي گردد. افرادي بودند كه در جريان سازندگي و ساختن كشور بسيار زحمت كشيدند و تجربه كسب كرده اند. از همه مهم تر تبار اصلاح طلبان به آزاديخواهي و دموكراسي خواهي ٢٠ سال اخير برمي گردد.

اين تندروها هستند كه مي خواهند انقلاب اسلامي را به حكومت اسلامي تقليل دهند و نمي توانند موفق شوند. به چند دليل كه يكي از آنها حضور چهار دهه اي و ريشه اي اصلاح طلبان هست. لذا به اين تفاوت ها بايد توجه كرد.

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: سياسي | انقلاب | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs