نامه ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

نامه: ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

با دلار ۴۲۰۰ تومانی ده‌ها بابک زنجانی به وجود آمد! ، افشای رانت ۱۱۰ میلیاردی در مجلس

نماینده مردم محلات گفت: اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به افرادی خاص باعث به وجود آ‌مدن ده‌ها بابک زنجانی شده است است. افشای رانت ۱۱۰ میلیاردی در مجلس/ ..

ادامه مطلب