نامه ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

نامه: ایران مدیریت شهرداری اخبار اجتماعی

تاثیر مصرف مکمل های آهن در مبتلا شدن به سرطان روده

تحقیق تازه نشان می دهد بعضی مکمل های آهن ممکن است بر احتمال مبتلا شدن به سرطان روده تاثیر داشته باشند.  تاثیر مصرف مکمل های آهن در م..

ادامه مطلب

گل نرگس از رشد سرطان جلوگیری می کند

محققان بلژیکی متوجه شده است اند عصاره گل نرگس از رشد تومورهای سرطانی جلوگیری می کند.  گل نرگس از رشد سرطان جلوگیری می کند عبارات مهم : تومو..

ادامه مطلب

امکان ترمیم جهش در جنین انسان فراهم می شود

متخصصان ژنتیک توانستند جهت نخستین بار جنین انسان را اصلاح کرده و جهش عامل بروز بیماری خطرناک قلبی را از بین ببرند.  امکان ترمیم جهش در جنی..

ادامه مطلب